Csányi telek

Ipari telek típusa:
Egyéb
Régió:
Nincs megadva
Település:
Csány
Telek területe (m2):
10 000 m2
Irányár teljes összege (Millió Ft):
19.0 Millió Ft
Irányár négyzetméter (Ft/m2):
19 000 Ft/m2
Ipari áram:
utcában
Gáz:
utcában
Víz:
utcában
Csatorna:
utcában
Övezeti besorolás:
GIP1
Beépíthetőség felszín felett (%):
45 %
Építménymagasság (méter):
12
Szintterületi mutató:
1,5
Minimális zöldterület:
20%
Kamion behajtás:
igen
Iparvagany:
nincs
Épület a területen:
nincs
Tüzivíz:
nincs
Szilárd út:
van
Körbekerített:
Nincs megadva
Jogerős vagy elvi ép. engedély:
nincs
Project cég birtokolja:
nem
Nagyfesz vezeték:
nincs
Nagynyomású gáz:
nincs
Saját kút:
nincs
Önálló ingatlan:
igen

Leírás

A tervezett ipari park területe az M3-as autópálya Hatvan város keleti csomópontjától 9 km-re Csány község észak-nyugati határában az Ágói patak mellett található. A terület jó közlekedési adottságokkal rendelkezik.
A tervezett ipari park 53 hektáron helyezkedik el.

A területre vonatkozó településrendezési terv szerint az övezeti besorolása:

Gip-1 gazdasági terület

A Gip-1 övezet egyedi és részletes előírásai a következők:

a) Az övezetben az OTÉK 20. §-ában felsorolt épületek, építmények helyezhetők el, lakóépület nem helyezhető el.

b) A legkisebb kialakítható telekméret 10000 m2 1 ha.

c) Az övezetben épületek szabadon állóan helyezhetőek el.

d) A beépítettség mértéke maximum 45% lehet.

e) A területen a zölddel való fedettség az egyes telkek területén minimum 20% kell legyen, úgy hogy annak 100%-át háromszintű növényzettel kell kialakítani.
f)Az övezetben a telekhatárok mentén a Szabályozási Terven jelölt területeken minimum 10 m-es szélességben növényzetből kialakított sávot kell létrehozni háromszintű növényzettel.

g) A megengedett legkisebb építmény magasság 6,0 m.

h) A megengedett legnagyobb építménymagasság 12 méter.

i) Az egyes telkek csak a telekig vezetett (szilárd burkolat, fásítás) köz- illetve magánút kapcsolat esetén, illetve a telekre bekötött teljes közműellátás kiépítése után építhetők be (vízellátás, szennyvízelvezetés, felszíni vízelvezetés, földkábelben vezetett elektromos és hírközlési vezetékek).

j) A tervezett létesítményhez szükséges parkoló területet telken belül kell biztosítani.

k) A területen belül 16 m szabályozási szélességű, két oldali fásítással kialakított, – magánút, a rendezési terv módosítása nélkül kialakítható.

l) A terület beépítésének feltétele a teljes közműellátás megléte (víz, szennyvíz-csapadékvíz, elektromos energiaellátás).

m) Ipari szennyvíz keletkezésével járó tevékenység esetén kötelezővé kell tenni a szükséges előtisztító műtárgy beépítését és üzemeltetését.

n) A közcsatornába vezetett szennyvizek minőségének ki kell elégítenie a vízszennyező anyagok kibocsájtására vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004.(XII.25.) KVM rendelet előírásait.

Vízellátás:

A terület vízellátása Csány település vízhálózatáról megoldható. Max. vízvételezési lehetőség 250 m3/nap. Az oltóvízellátáshoz szükséges vízmennyiség nem biztosítható a meglévő nyomóvezetékről, ezért oltóvíztárolók építésére van szükség a tűzszakaszok nagyságától és a tűztérterhelésektől függően. Műszakilag lehetőség nyílik a tó vizének felhasználására is oltóvíz céljára.

Szennyvíz-elvezetés:

Csány településen nyomott rendszerű hálózat épült ki négy évvel ezelőtt. Adács, Atkár és Vámosgyörk településekkel közös szennyvíztisztító telep üzemel Adácson, melynek kapacitása 1000 m3/nap. A jelenleg beérkező szennyvíz mennyisége átlagosan 560 m3/nap, így rendelkezik a szükséges szabad kapacitással.

Földgázellátás:

Csány településen középnyomású gázelosztó vezetékhálózat épült ki, melynek szabad kapacitása cca. 200 Nm3/óra. A közelben húzódik a 8,0 bar üzemi nyomású nagyközép-nyomású gázelosztó vezeték cca. 1500 Nm3/óra szabad kapacitással.

Villamosenergia-ellátás:

A villamosenergia-ellátás biztosítására a tervezési területnél 20 kV-os hálózat áll rendelkezésre, melyről az igényeknek megfelelő mennyiségű 20/04-es trafó építhető ki. A jelenleg meglévő 630 kVA trafóról az építkezés megkezdhető.

Telefon:

A tervezési terület határáig jelenleg is kiépített a hálózat, így az igényeknek megfelelően biztosítható.

Eladási ár: 1900 Ft/m2 + ÁFA

 

Keressen a 06-30-248-3261 -os telefonszámon (Toronyi Ferenc) vagy küldjön levelet a toronyi.ferenc@iparitelek.com címre.

További telkek

Az ipari telek területe, a nettó irányár és a nettó irányár teljes összege az oszlopok neveire való kattintással rendezhető.

Település, kerület Ipari telek területe (m2) Nettó irányár (Ft/m2) Nettó irányár teljes összege (Millió Ft) Beépíthetőség felszín felett(%) Övezeti besorolás

Csány
53 000 m2 1 900 Ft/m2 100.0 Millió Ft 45 % GIP1
Ipari telek eladó Ócsa ipari terület fejlesztési telek
Ócsa
73 950 m2 9 900 Ft/m2 732.0 Millió Ft Nincs megadva GKSZ
Fejlesztési telek eladó Angyalföld Budapest XIII XIII. kerület
Budapest 13
3 474 m2 182 786 Ft/m2 635.0 Millió Ft 60 % L